Aktualności

-OGŁOSZENIE-
opublikowano: 18.12.2014

FERIE W GÓRACH

OCHOTNICA DOLNA – Z ZIMĄ ZA PAN BRAT

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Wypoczynek będzie miał miejsce w polskich górach, w Ochotnicy Dolnej, woj. małopolskie
w terminie: 03.02. – 12.02.2015r.

 

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 875,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.  Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 175,00 zł.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w terminie do 22 grudnia 2014 roku w celu zgłoszenia deklaracji udziału dziecka w zimowisku.

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Dzwola
opublikowano: 17.12.2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Dzwola, niniejszym informuję, iż począwszy od stycznia 2015 roku ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Dzwola.

Od 1 stycznia 2015 roku Urząd Gminy Dzwola

będzie otwarty

-od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 7.30 do 15.30,

-piątek w godzinach: od 9.00 do 17.00. 

                  Z poważaniem

Wójt Gminy Dzwola

mgr Stanisław Rożek

Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Dzwola
opublikowano: 17.12.2014

                                                 

Szanowni Państwo

Okres świąt to dobry czas na składanie życzeń i podziękowań.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 2014 roku.

Serdecznie dziękuję moim wyborcom za okazane zaufanie i życzliwość.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie oraz Radnych Gminy Dzwola. Wynik jaki dzięki Państwu osiągnąłem jest szczególnie cenny, oznacza wiarę w moje umiejętności i sympatię.

 Wszystkiego co najlepsze, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom Naszej Gminy.

                                                                                                                                

                                                            Wójt Gminy Dzwola

                                                                              mgr Stanisław  Rożek

 

*OGŁOSZENIE O KONKURSIE*
opublikowano: 16.12.2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY DZWOLA

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

 ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

w Biłgoraju w  2015 roku”

/Z A P R O S Z E N I E/
opublikowano: 16.12.2014

Na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informuję, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju w 2015 roku”.

1 2 3 ... 39 40 41 Następna...
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska
  •  
  • Polecane wydarzenia
    Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

    © Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.