Aktualności

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
opublikowano: 27.08.2015

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

     Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 2004. 256. 2572 z późn. zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (art. 90d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 2004.256.2572 z późn. zm.). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 stawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.). Z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.). Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek złożony przez: rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA POBRAĆ
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI

W POKOJU NR 19.

 

WYPEŁNIONY WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2015 ROKU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZWOLI (POKÓJ NR 19).

Informacja o szacowaniu strat w uprawach...
opublikowano: 26.08.2015

Dożynki powiatowe 2015
opublikowano: 19.08.2015

Apel Starosty Janowskiego o oszczędzanie wody
opublikowano: 19.08.2015

Apel Starosty Janowskiego o oszczędzanie wody

Weź sobie zdrowie do serca
opublikowano: 18.08.2015

1 2 3 ... 51 52 53 Następna...
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska
  •  
  • Polecane wydarzenia
    Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

    © Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.