Aktualności

Kolektory słoneczne informacja
opublikowano: 30.07.2014

 

Wójt Gminy Dzwola informuje Mieszkańców Gminy Dzwola, którzy zawarli umowę z Gminą Dzwola na instalację kolektorów słonecznych, o zawarciu umowy o roboty budowlane  na  Zaprojektowanie i Wykonanie instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) w gminie Dzwola z firmą      NOVUM Centrum Techniki Grzewczej Stanisław Markiewicz z Krosna.

W związku z powyższym przedstawiciele firmy NOVUM  w dniach  od 04.08.2014 roku  do 30.09.2014 roku  będą dokonywali inwentaryzacji   budynków w których zostało przewidziane instalowanie Kolektorów Słonecznych .

 Uprasza się Mieszkańców Gminy Dzwola, którzy zawarli umowę z Gminą Dzwola na instalację kolektorów słonecznych,  o współpracę i  dołożenie starań aby jak najsprawniej i najszybciej wykonać prace projektowe tak by jak najszybciej pracownicy firmy NOVUM przystąpili do prac montażowych .

WÓJT GMINY DZWOLA

mgr inż. Marek Piech

 

*ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO*
opublikowano: 30.07.2014

-OSTRZEŻENIE O UPAŁACH-
opublikowano: 28.07.2014

OSTRZEŻENIE O UPAŁACH


Godzina i data wydania: godz. 14:01 dnia 27.07.2014 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 3

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: ood godz. 14:30 dnia 27.07.2014 r. do godz. 20:00 dnia 03.08.2014 r.

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Zmiana dotyczy ważności Ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Mikutel

Kolektory słoneczne - informacja
opublikowano: 25.07.2014

 

Projekt "50 plus biznes"
opublikowano: 16.07.2014

Projekt "50 plus biznes"

Ogłoszenie o naborze Formularzy rekrutacyjnych do projektu „50 plus biznes”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (09.07.2014 r.) zamieszczamy zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie dokumenty: Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 28 lipca do 01 sierpnia 2014 roku:

 •          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108, w godzinach od 8:00 do 16:00.
 •          w Biurze Lokalnym w Kraśniku, ul. Lubelska 58A, II p., w godzinach od 8:00 do 16:00.
 •          w Biurze Lokalnym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 202, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, włodawskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm, poprzez udzielenie 60 osobom  wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.

OFERUJEMY BEZPŁATNIE

Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 60 osobom (w tym 30 kobietom):

  • indywidualne doradztwo zawodowe – 3 godz. na osobę,
  • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. (8 dni),
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 4 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

  • dotacja inwestycyjna w wysokości do 32 000 zł dla 42 uczestniczek/ów projektu (w tym 21 kobiet),
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 650 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 42 uczestniczek/ów projektu,
  • indywidualne doradztwo specjalistyczne – 8 godz. na osobę dla 42 uczestniczek/ów projektu,

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik, pen-drive),
  • wyżywienie podczas szkolenia.

UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) lub osoby będące członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych/ banków spółdzielczych/ oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

KONTAKT

Biuro projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 108 tel. 81 710 19 10

Lokalne biuro projektu w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p. tel. 81 825 16 16

Lokalne biuro projektu w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok.202  tel. 83 343 77 55

1 2 3 ... 33 34 35 Następna...
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska
 •  
 • Polecane wydarzenia
  Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

  © Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.