Aktualności

Więcej o: Przyjacielska wizyta

Przyjacielska wizyta

W dniu 15 lutego wizytę w Urzędzie Gmin w Dzwoli złożył Wójt Gminy Turawa w woj. opolskim Pan Waldemar Kampa. Do spotkania samorządowców doszło po wielu latach przy okazji okolicznościowego pobytu Wójta Kampy w regionie. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek zapoznał Gościa z problemami gminy, planami jej rozwoju oraz prowadzonymi w chwili obecnej przedsięwzięciami.

Więcej „Przyjacielska wizyta”

Więcej o:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Więcej

Więcej o: „Szkolenie + staż = praca”

„Szkolenie + staż = praca”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „„Szkolenie + staż = praca””

Więcej o: Wizytę w Urzędzie Gminy

Wizytę w Urzędzie Gminy

W dniu 10 lutego wizytę w Urzędzie Gminy złożył Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim ks. kanonik dr Jacek Beksiński. Podczas wizyty Wójt Gminy Stanisław Rożek zapoznał Księdza Proboszcza ze strukturą i specyfiką Gminy, jej zadaniami inwestycyjnymi oraz planami jej rozwoju na rzecz polepszenia życia społeczności lokalnej.  Ks. Proboszcz w szczególny sposób interesował się miejscowościami należącymi do Parafii:

Więcej „Wizytę w Urzędzie Gminy”

Więcej o: O problemach mieszkańców gminy Dzwola z posłem

O problemach mieszkańców gminy Dzwola z posłem

W dniu 3 lutego Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek rozmawiał z Posłem RP Piotrem Olszówką. Wizyta Wójta w Biurze Poselskim w Biłgoraju była okazją do poruszenia problemów nurtujących społeczeństwo gminy, w tym: o pomocy przy dofinansowaniu wykończenia nowobudowanego budynku Urzędu Gminy z częścią kulturalno-oświatową – Biblioteka Gminna,

Więcej „O problemach mieszkańców gminy Dzwola z posłem”