Aktualności

Więcej o: Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.

Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.

W dniu 31.10.2018 roku zostały ukończone prace budowlano montażowe przy budowie wodociągu w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy. W dniu 08.11.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru robót.

Więcej „Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.”

Więcej o: 100 lat Niepodległości

100 lat Niepodległości

W 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Mieszkańcy Gminy Dzwola odśpiewali wspólnie, w samo południe hymn państwowy. Akcja „Niepodległa do hymnu” była wydarzeniem, umożliwiającym wspólne zaśpiewanie hymnu przez każdego Polaka.

 

Więcej „100 lat Niepodległości”

Więcej o: Doposażenie jednostek OSP w Dzwoli i w Krzemieniu Pierwszym w specjalistyczny sprzęt

Doposażenie jednostek OSP w Dzwoli i w Krzemieniu Pierwszym w specjalistyczny sprzęt

W dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Gminy Dzwola w obecności z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim mł. bryg. Tomasza Serwatki, Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożka, Skarbnik Gminy Anety Gilas oraz Komendanta Gminnego OSP Stanisława Dyjacha jednostce OSP z Dzwoli

Więcej „Doposażenie jednostek OSP w Dzwoli i w Krzemieniu Pierwszym w specjalistyczny sprzęt”

11listopad kopia

Więcej o: Składanie wniosków na uprawę maku i konopi

Składanie wniosków na uprawę maku i konopi

Urząd Gminy Dzwola zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy  Dzwola w 2019 roku. Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych w 2019 roku prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola (w sekretariacie), w terminie do dnia 25.11.2018 roku.

Więcej „Składanie wniosków na uprawę maku i konopi”